انجمن بِین المِلَلی پشتیبانی از دسترس پذیر سازی امکانات برای افراد دارای آسیب بینایی با علامت اختصاری ) به نشانی اینترنتی A4Bngo.com

اهداف و برنامه های انجمن:

این انجمن در راستای پاسخگویی به نیازهای افراد جامعه هدف خویش، فعالیت و برنامهریزی در چهار زمینه اصلی ذیل را به عنوان اهداف وجودی خود معرّفی میکند:

فعالیت و برنامهریزی در زمینه دسترس پذیر ساختن امکانات:

  1. آموزشی. 2- فنّی. 3- اجتماعی. 4- فرهنگی.

در ادامه، رُءوس عمده این چهار سرفصل به اختصار تبیین میگردد:

(1) اهداف و برنامه های آموزشی:

1- 1: آموزش رو در رو و مجازی برای رفع نیازهای زندگی روزمره، مطالعاتی و افراد دارای آسیب بینایی در جهت برابرسازی امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی و تکنولوژیهای مربوط.

1- 2: آموزش رو در رو و مجازی از طریق ابزارهای اینترنتی مانند: اتاق کنفرانس مجازی، skype و برای سازمانهای دولتی و خصوصی در راستای کارآفرینی برای افراد دارای آسیب بینایی که میخواهند وارد بازار کار شوند.

نکته: در درجه اول اهمیت، فعالیتهای فوق الذکر در ارتباط با محصولات شرکت apple بوده در درجه دوم با فرض امکان تحقّق، محصولات شرکت Microsoft نیز مطمح نظر خواهد بود.

1- 3: تهیه و ساخت کلیپهای آموزشی به منظور هرچه بهتر شناساندن تواناییها و قابلیتهای افراد دارای آسیب بینایی و ارائه روشهای صحیح کمکرسانی توسط افراد بینا.

(2) اهداف و برنامه های فنّی:

2- 1: ایجاد یک شبکه ارتباطی و امدادرسانی بر خطّ به طور مستمر و از راه دور در سراسر جهان برای آگاهیرسانی در خصوص تکنولوژیها و کمکهای فنّی از طریق اینترنت (اتاق کنفرانس مجازی، skype و… ).

2- 2: تنظیم و تجهیز لوازم الکترونیکی (computer, tablet, mobile …) در راستای ایجاد قابلیت دسترس پذیری برای افراد دارای آسیب بینایی به طور رو در رو یا از راه دور (در صورت امکان).

2- 3: یافتن و معرفی نرم افزارهای دسترس پذیر برای افراد دارای آسیب بینایی و ارائه روشهای مناسب جهت استفاده آنان.

2- 4: اقدام برای تهیه یا تولید نرم افزارها و سخت افزارهای دسترس پذیر مورد نیاز افراد دارای آسیب بینایی.

2- 5: مذاکره با شرکتهای بزرگ (apple, microsoft …) و تقاضای کمکهای فنّی در جهت ساخت و دسترس پذیر کردن محصولات سخت افزاری و نرم افزاری تولید یا طراحی شده توسّط آنها.

2- 6: تهیه و خرید لوازم مورد نیاز افراد دارای آسیب بینایی در ارتباط با اهداف و برنامه های آموزشی و فنّی.

2- 7: تلاش برای ترغیب مسئولان و دست اندرکاران در جهت مناسب سازی هرچه بیشتر اماکن، وسایل نقلیه و عمومی به منظور دسترسی آسانتر افراد دارای آسیب بینایی و نیازهای ویژه.

2- 8: برقراری ارتباط و تعامل سازنده و مؤثّر در جهت ترغیب شرکتها و سازمانها برای دسترس پذیر ساختن وبسایتهای آنها به منظور استفاده افراد جامعه هدف.

(3) اهداف و برنامه های اجتماعی:

برگزاری سمینار و کنفرانس، تهیه پنلهای سالیانه، ایجاد حرکت و تشکیل کمپینهای اجتماعی برای تحقّق موارد ذیل:

3- 1: تمامی برنامه ها و اهداف مطرح شده در بندهای 2- 4، 2- 5، 2- 6، 2- 7 و 2- 8.

3- 2: تلاش برای دستیابی هرچه بیشتر به حقوق و فرصتهای برابر با سائر افراد جامعه از طریق طرح لوایح قانونی و پافشاری بر اجرای کامل قوانین و مقررات موجود در کشور انگلستان، کشورهای اروپایی و دیگر کشورها به شرط امکان تحقق.

(4) اهداف و برنامه های فرهنگی:

4- 1: ایجاد و طراحی وبسایت دسترس پذیر برای افراد دارای آسیب بینایی به همراه تأسیس و تکمیل کتابخانه مجازی مناسب سازی شده به زبانهای انگلیسی و فارسی تحت نظارت و اِشراف انجمن.

4- 2: تهیه و گردآوری کتابهای صوتی رایگان با کیفیت و استانداردهای بالا از مراکز مختلف یا اقدام در جهت خرید آنها.

4- 3: تلاش برای تولید یا باز تولید کتب و منابع مطالعاتی مورد نیاز برای افراد جامعه هدف.

4- 4: تهیه و تولید منابع آموزشی به صورت چند رسانه ای یا نوشتاری دسترس پذیر برای تحقّق اهداف و برنامه های آموزشی و فنّی.

دیگر اهداف و برنامه ها:

تلاش در راستای ایجاد یک شبکه منظم و منسجم به منظور تأمین منابع مالی و غیر مالی از طریق ارتباط با نهادهای مردمی و دولتی برای تأمین و پرداخت هزینه های تحقّق اهداف و برنامه های فوق الذکر.

تذکر:

1- تلاش انجمن بر آن است که به منظور تحقق اهداف و برنامه های آموزشی، فنّی و فرهنگی خود، مستقیماً از افراد دارای آسیب بینایی متخصص و توانمند در جهت کارآفرینی برای افراد جامعه هدف بهره گیرد.

2- انجمن اعلام میدارد: از جنبه سیاسی و بُعد ایدئولوژیکی، هیچ گونه وابستگی و گرایش به حزب، دسته یا گروه خاصّی نداشته حوزه فعالیت آن صرفاً در چهارچوب اهداف فوق الذکر تعیین و تعریف شده است.

Close Menu